Naša firma, po zvážení našich možností a 12-ročnej praxe v pohrebných službách, Vám ponúka zabezpečenie pohrebných služieb, cintorínskych služieb a prepravu zosnulých v Slovenskej republike, zo zahraničia a do zahraničia. Spolu s prepravou zabezpečujeme aj vybavenie všetkých dokladov a vecí potrebných na prevoz zosnulého. Prepravu vykonávame na pohrebných vozidlách MERCEDES VITO.

Ďalšie služby:
- nepretržitá služba 24 hodín denne
- prevozy zosnulých
- vybavovanie všetkých náležitostí spojených s pohrebom
- zabezpečenie vencov
- sprostredkovanie kamenárskych prác